Om os

Hvem er BMV Maskinteknik ApS og hvad kan vi tilbyde?

BMV Maskinteknik ApS beskæftiger maskinarbejder, værktøjsmagere og maskintekniker til at løse dine opgaver.

Vi kan hjælpe helt fra design fasen til konstruktion af tegningsmateriale gennem udviklingsfasen til de første prototyper og den efterfølgende serieproduktion.

CNC-maskiner

De fleste opgaver som bore-, dreje-, fræse– arbejde udføres på CNC– maskiner både som 2D og 3D bearbejdning. Under hele processen kan vi på vores målemaskine, foretage en kontrolmåling med tilhørende målerapport. Arbejdsopgaverne ligger typisk indenfor elektronik–, fødevare-, navigations– og medico -industrien.

Virksomhedens mål er:

  • Producerer og sælge maskindele til det danske - og udenlandske marked.
  • Fungerer som bindeled mellem kundens udviklings- og produktions afdeling.
  • Sikre en god kvalitet ved overholdelse af tolerancekrav og en stabil levering.
  • Tilbyde kunderne ud over de almindelige bearbejdninger, specialbearbejdning i materialer som titan, rustfri og plastmaterialer.